مدل M500 یا Multi Scan

 

آن دسته از جعبه هائی که بارکد آن‌ها چاپ و Verify شده، باید در تعداد مشخص در کارتن یا شرینگ ب سته بندی شوند. بر روی هرکدام از این بسته‌ها برچسب حاوی بارکد دوبعدی الصاق می‌شود. برچسب تجمیع مشخص‌کننده بارکدهای داخل جعبه می‌باشد و این رابطه مادر و فرزندی در فایل XML ثبت می‌شود.

یکی از راه‌هایی که به‌وسیله آن می‌توان کدهای تجمیع را به‌طور دقیق صادر کرد، استفاده از دستگاه مالتی اسکن می‌باشد. این دستگاه با اسکن همزمان بارکدهای کارتن یا شرینگ یک بارکد تجمیع صادر می‌کند. دوربین-اسکنر بااتصال به Database اصلی، علاوه بر شناسایی جعبه‌های فاقد بارکد یا بارکد مخدوش، جعبه‌های دارای کد تکراری را شناسایی کرده و درنهایت بارکد تجمیع ساخته و چاپ می‌شود.

 

 

  • هزینه سرویس و نگهداری بسیار پایین(نزدیک به صفر)
  • اسکن همزمان بارکد و متن و مقایسه اطلاعات چاپ‌شده اسکن همزمان 5 آیتم (در یک چاپ) اعم از متن یا بارکد
  • قدرت 10 اسکن در ثانیه
  • سیستم برق 220 ولت تک فاز