افشان نگار آریا

طراحی سیستم های چاپ اصالت بر روی جعبه یا لیبل، سیستم های ویژن

مواد مصرفی

مجموعه افشان نگار قادر به تهیه انواع کارتریج های پایه آب و حلال بسته به نیاز شرکت های متقاضی و انواع لیبل ها در اندازه های مختلف می باشد .