يكشنبه 30 ارديبهشت 1397

|
 

ساده ترين دستگاه از مجموعه HP كه توانايي اتصال به 2 هد را دارد و هر هد مي تواند تا ارتفاع 7/12 ميليمتر را چاپ كند.

پيغامهاي طراحي شده در يك كارت حافظه ذخيره شده و اين كارت در دستگاه قرار مي گيرد.

در مدل كاملتر INT  - TCU ، نصب يك كيبرد امكان انتخاب پيغامها را تسحيل مي كند.


 

لوازم همراه

-       كارتريج جوهر

-       فتوسل

-       كارت حافظه

-       دستگاه كارت خوان

-       پايه نگهدارنده

-       شفت انكودر (درصورت سفارش)

جدول سرعت چاپ

Max. speed

Resolution (DPI)

(horizontal x vertical)

feet / min

m / min

125

38

600 x 600

250

76

300 x 300

1000

306

300 x 150